ExLibris header image
 

SFX by Ex Libris Inc.

Contains information about title and source of a journal
Vir:

Knjiznica [0023-2424]

List of services to meet your request

Contains list of services for current record

  Dostopno iz prostorov Fakultete za družbene vede UL.

  Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK.

  Odprti / prosti dostop
(Opozorilo: pri nekaterih revijah so dostopna le celotna besedila posameznih člankov ali posameznih številk določenega letnika).  Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
  Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL ter vse člane knjižnic UL, CTK in NUK.
Če se nahajate izven UL, po kliku na povezavo vpišite geslo za oddaljeni dostop.© 2022 SFX by Ex Libris Inc. | Cookie Policy
CrossRef Omogočeno